Tarieven

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt kunt u uw polis doornemen of uw verzekeraar bellen. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zijn onderstaande tarieven voor u van toepassing.

Zitting Fysiotherapie

€33

Screening, Intake en onderzoek

€48

Intake en onderzoek na verwijzing

€48

Toeslag behandeling aan huis

€15

Niet nagekomen afspraak

100% van de geplande verrichting

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Niet-. of niet tijdig afgezegde afspraken mogen door ons niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd. De kosten worden dus bij u persoonlijk in rekening gebracht volgens de tarievenlijst op de website. Uitsluitend in overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.