Tarieven

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten, behalve met CZ en de verzekeraars die hieronder vallen (OHRA, Just, Nationale Nederlanden). Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt kunt u uw polis doornemen of uw verzekeraar bellen. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zijn onderstaande tarieven voor u van toepassing.

Zitting Fysiotherapie

€33

Screening, Intake en onderzoek

€48

Intake en onderzoek na verwijzing

€48

Toeslag behandeling aan huis

€15

Niet nagekomen afspraak

100% van de geplande verrichting

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Niet-. of niet tijdig afgezegde afspraken mogen door ons niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd. De kosten worden dus bij u persoonlijk in rekening gebracht volgens de tarievenlijst op de website. Uitsluitend in overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.