Tarieven

Onze tarieven

Type afspraak Tarief
Zitting Fysiotherapie € 39
Zitting Manuele therapie € 47
Screening, Intake en onderzoek € 50
Intake en onderzoek na verwijzing € 50
Toeslag behandeling aan huis € 15

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Niet-. of niet tijdig afgezegde afspraken mogen door ons niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd. De kosten worden dus bij u persoonlijk in rekening gebracht volgens de tarievenlijst op de website. Uitsluitend in overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Wij hebben op dit moment geen contract met Zorg en Zekerheid en Eno (Salland, Zorgdirect). Mocht u verzekerd zijn bij deze verzekeraar, dan krijgt u van ons een rekening die u kunt indienen bij deze verzekeraar. Zij zullen de factuur, in de meeste gevallen, (deels) vergoeden. Kijk voor de voorwaarden in de polis, of neem contact op met uw verzekeraar.

*Niet nagekomen afspraak 100% van de geplande verrichting