Tarieven

Onze tarieven

Type afspraak Tarief
Zitting Fysiotherapie € 38
Screening, Intake en onderzoek € 50
Intake en onderzoek na verwijzing € 50
Toeslag behandeling aan huis € 15

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Niet-. of niet tijdig afgezegde afspraken mogen door ons niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd. De kosten worden dus bij u persoonlijk in rekening gebracht volgens de tarievenlijst op de website. Uitsluitend in overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

*Niet nagekomen afspraak 100% van de geplande verrichting